Itseopiskelumateriaalit

Toimitusaika: 27.4.-11.5.2020

Hinta: 200€

Materiaalipaketin sisältö: opiskeluopas, laadukkaat teoriatiivistelmät, harjoitustehtäviä sekä harjoituspääsykokeet.

5 vihkoa tiivistä asiaa

Katso pdf-mallit:

Sivumäärä yhteensä n. 150 s.

Opiskeluopas

Sisältää vinkkejä ja harjoituksia luku- ja vastaustekniikan harjoittamiseen ja kehittämiseen, sekä tarkeitä työkaluja opiskelustrategian suunnitteluun.

Teoriatiivistelmät

Laadukkaat tiivistelmät koko pääsykoealueesta.

Harjoitustehtävät

Runsaasti valintakoetyyppisiä harjoitustehtäviä; oikeustapauksia, essee-tehtäviä, monivalintatehtäviä, oikein-väärin tehtäviä jne. Vihkossa myös mallivastaukset tai arvosteluperusteet.

Harjoituspääsykokeet

Harjoituspääsykokeet on muotoiltu vastaamaan aiempien vuosien valintakokeita tämän kevään aineiston perusteella.

Itseopiskelumateriaalit valmistavat Lapin yliopiston, Turun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen valintakokeeseen.